Turnaj v Jiřetíně pod Jedlovou

29/04/2012 11:16

Druhá domácí akce, kde bychom se měli společně setkat a to v sobotu 16. června v Jiřetíně pod Jedlovou u pana starosty Josefa Zosera, který tuto akci navrhl a od kterého budou získány podrobnosti, které zde budou posléze doplněny. Bohužel tato akce se pro velkou neúčast a nemožnosti složení mužstva neuskutečnila.

www.jiretin.cz/